Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: kontakt@waterpuck.pl

Badają ile zanieczyszczeń spływa z pól do zatoki...

Źródło: telewizjattm.pl   7.03.2018

"Water Puck" - taką nazwę przyjął wspólny projekt gminy Puck z instytucjami naukowymi, który polega na sprawdzeniu zanieczyszczeń, które z pól uprawnych spływają do zatoki.

obejrzyj materiał filmowy >


WaterPUCK
Modeling of the impact of the agricultural holdings and land-use structure on the quality of inland and coastal waters of the Baltic Sea set up on the example of the Municipality of Puck region - Integrated info-prediction Web Service WaterPUCK

Źródło: www.baltic.earth   styczeń 2018

Artykuł opisujący projekt WaterPUCK w "Baltic Earth Newsletter 4".

czytaj więcej >


Ukierunkowany połów danych

Źródło: www.biznes-plus.pl   31 października 2017

O synergii nauki z biznesem i samorządem mówi Kierownik Pracowni Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – dr. hab. prof. nadzw. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który w tym roku został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności...

czytaj więcej >


Udział w I Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza

20 października 2017

Poster na I Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza 2017 - Stan i trendy zmian w morzach i oceanach.
19-20 października 2017, Sopot.
Strona konferencji: http://www.iopan.pl/knpbm2017/
Zobacz poster w wersji pdf


W gminie Puck prowadzą pionierskie badania dotyczące wody

Źródło: www.nadmorski24.pl   07 października 2017

Do tej pory nie zbadano, jakim zagrożeniem dla środowiska są nawozy rolnicze, które przedostają się do wód gruntowych i powierzchniowych. Naukowcy chcą to sprawdzić na podstawie przełomowego projektu WaterPUCK. W przedsięwzięciu biorą udział gospodarstwa zlokalizowane na terenie gminy Puck.

czytaj więcej >


Projekt WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze

Źródło: pg.edu.pl   03 października 2017

Nawozy stosowane w produkcji rolniczej stanowią zagrożenie dla środowiska, przedostając się do wód gruntowych i powierzchniowych. Dotychczas jednak nie zbadano dokładnie skali tego zjawiska. Przełomem ma być projekt WaterPUCK, realizowany przez konsorcjum złożone z czterech instytutów naukowych, jednym z których jest Politechnika Gdańska.

czytaj więcej >


WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl   01 sierpnia 2017

Trwają prace nad praktycznym narzędziem pozwalającym przewidywać, jak zachowania rolników, w tym ilość stosowanych nawozów, wpływają na wody powierzchniowe i gruntowe, a następnie na środowisko Zatoki Puckiej. Innowacyjny projekt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk o nazwie WaterPUCK rozpoczął się w lipcu br. W ramach projektu przygotowywany jest serwis, który posłuży do modelowania wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Na początek w projekcie wezmą udział gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, choć zakłada się, że w przyszłości podobne modelowanie mogłoby służyć także innym nadmorskim gminom. - W przypadku opracowania odpowiednich modułów projekt mógłby służyć również innym niż nadmorskie regionom Polski pozwalając modelować odpływ składników biogennych do rzek czy jezior – mówi dr Beata Szymczycha z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk współodpowiedzialna za projekt.

czytaj więcej >


Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK

Źródło: gospodarkamorska.pl   18.07.2017

Nowy projekt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tym razem opracowuje on Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Jego celem jest modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Przykładem będzie Gmina Puck.

czytaj więcej >