pl en

Bilans gospodarstw

 N P K
Przychód [kg]:   
Rozchód [kg]:   
Nadmiar [kg]:   
Efektywność [%]:   

Nawozy mineralne

Nazwa Ilość [dt]

 Mieszanki dla bydła

Nazwa Ilość [dt]

 Mieszanki dla trzody ch.

Nazwa Ilość [dt]

 Mieszanki dla drobiu

Nazwa Ilość [dt]

 Nawozy naturalne

Nazwa Ilość [dt]

 Pasze en. i biał.

Nazwa Ilość [dt]

 Rośliny motylkowate

Nazwa Powierzchnia uprawy [ha] Plon części nadziemnych [t/ha]

 Pozostałe produkty

Nazwa Ilość [dt]

 Produkty zwierzęce

Nazwa Ilość [dt]

 Produkty roślinne

Nazwa Ilość [dt]