pl en

Wymywanie azotu z pola

Wymycie bazowe azotu [kg/ha]:  
Zawarość całowita azotu [kg]:  
Wymywanie zmodyfikowane [kg/ha]:  
PLON [t/ha]:  
Intensywność nawożenia [kg/ha]:  
Dodatkowe wymywanie [kg/ha]:  
Suma wymywania [kg/ha]:  
Wymywanie z pola [kg]:  
Nazwa nawozu Masa nawozu [dt]