Phone: +48 58 731 19 15

Contact: dzierzb@iopan.gda.pl

Harmonogram wykonania Projektu

Tytuł zadania Podmiot realizujący Data rozpoczęcia Data zakończenia
FAZA BADAWCZA:
1 Oddziaływanie gospodarstw rolnych na środowisko gminy Puck / Impact of farms on the Municipality of Puck environment Faza badawcza PRZ Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP), Instytut Morski w Gdańsku (IMG), Gmina Puck (GP) 01.07.2017 30.06.2019
2 Charakterystyka rozprzestrzeniania się biogenów i pestycydów na obszarze badanych zlewni / Characterization of nutrients and pesticides migration in the analysed catchment areas Faza badawcza PRZ Politechnika Gdańska (PG), Instytut Morski w Gdańsku (IMG), Gmina Puck (GP) 01.07.2017 30.06.2019
3 Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych / Model of pollutants propagation in the surface water Faza badawcza PRZ Politechnika Gdańska (PG), Gmina Puck (GP) 01.07.2017 30.06.2019
4 Model rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w wodach podziemnych / Development of groundwater contaminant transport model Faza badawcza PRZ Politechnika Gdańska (PG), Instytut Morski w Gdańsku (IMG), Gmina Puck (GP) 01.07.2017 30.06.2019
5 Oszacowanie dopływu związków chemicznych z wodami wysiękowymi do Zatoki Puckiej / Assessment of the chemical substances fluxes via submarine groundwater discharge to the Bay of Puck Faza badawcza PRZ Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) 01.07.2017 30.06.2019
6 Opracowanie i budowa modelu ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay / Development and construction of the model of the Puck Bay ecosystem EcoPuckBay Faza badawcza PRZ Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Instytut Morski w Gdańsku (IMG) 01.07.2017 30.06.2019
7 Budowa i optymalizacja systemu informacyjnego dla potrzeb przetwarzania, składowania i udostępniania danych środowiskowych / Development and optimisation of information system for environmental data management and exchange Faza badawcza PRZ Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) 01.07.2017 30.06.2019
8 Opracowanie i budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego WaterPUCK dla Gminy Puck / Development and construction of the integrated information and prediction Web Service WaterPUCK for the Municipality of Puck Faza badawcza PRO Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Politechnika Gdańska (PG), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP), Instytut Morski w Gdańsku (IMG) 01.07.2017 31.12.2019
 
FAZA PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA:
9 Badania społecznego i gospodarczego gospodarczego zapotrzebowania na bazę danych i serwis WaterPUCK / Assessment of social and economic demand for the WaterPUCK data base and online services Przygotowanie do wdrożenia PdW Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Gmina Puck (GP) 01.01.2020 30.06.2020
10 Sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej serwisu WaterPUCK / Preparation of the technical documentation of the WaterPUCK service Przygotowanie do wdrożenia PdW Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) 01.01.2020 30.06.2020
11 Opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem serwisu WaterPUCK będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych / Elaboration of procedures related to the market use of future product resulting from scientific research and development works Przygotowanie do wdrożenia PdW Gmina Puck (GP) 01.01.2020 30.06.2020
12 Wdrożenie Serwisu informacyjno predykcyjnego WaterPUCK / Implementation of integrated info-prediction Web Service WaterPUCK Przygotowanie do wdrożenia PdW Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Gmina Puck (GP) 01.01.2020 30.06.2020
13 Działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej / Activities directly related to the procedures of the granting of industrial property rights Przygotowanie do wdrożenia PdW Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) 01.01.2020 30.06.2020