Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Konsorcjum 5 partnerów

WaterPuck

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum składającego się z czterech instytutów naukowych i naukowo badawczych:

  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Lider,
  • Politechnika Gdańskia – Partner 1,
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Partner 2,
  • Instytut Morski w Gdańsku – Partner 3,
  • Jednostka samorządu terytorialnego Urząd Gminy Puck – Partner 4.