Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Budynek urzędu gminy Puck

Budynek urzędu gminy Puck

Partner nr 4 Konsorcjum WaterPuck

Urząd Gminy Puck

Gmina Puck jest jedną z największych gmin województwa pomorskiego o wysokim stopniu zaludnienia. Na atrakcyjność naszej Gminy składa się przede wszystkim położenie nad Zatoką Pucką, warunki klimatyczne, urokliwość krajobrazu i wielki kompleks leśny – Puszcza Darzlubska. Dobra sieć komunikacyjna sprzyja rozwojowi regionu. Rosnąca migracja do gminy, bardzo duży ruch budowlany potwierdza atrakcyjność miejsca zamieszkania i działania.

Gmina Puck posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć placówek szkolnych, zabezpieczającą w pełni potrzeby edukacyjne mieszkańców Gminy w zakresie przypisanym jako zadanie własne. Na terenie Gminy działa 11 niepublicznych przedszkoli, które w pełni zabezpieczają zapotrzebowanie społeczeństwa w tym zakresie. Na naszym terenie jest 16 szkół podstawowych oraz 4 gimnazja. Dla tych, którzy zechcą realizować obowiązek nauki w renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych w Trójmieście, odległego o około 30 km od gminy, istnieje dobrze zorganizowana komunikacja kolejowa i autobusowa.

Do najważniejszych atutów Gminy wiejskiej Puck należą: bliska odległość od Trójmiasta, sąsiedztwo Pucka i nadmorskich obszarów rekreacyjnych z dobrą siecią komunikacyjną; wielka różnorodność form przyrodniczych, krajobrazowych, tworzących idealne warunki dla rozwoju i rekreacji; bezpośredni dostęp do morza – 14 km linia brzegowa; duże i różnorodne zasoby surowcowe: piaski, iły, sól kamienna, polihalit; istniejący potencjał urbanizacyjny; dobry stan środowiska. Zamierzenia rozwojowe Gminy Puck uszczegóławiają strategię województwa pomorskiego, a przyjęte priorytety bazują na rozwoju kapitału ludzkiego poprzez system edukacji i inicjatywę społeczną, poprawę warunków ekologicznych, restrukturyzację gospodarki w kierunku rozwoju usług, kreowanie wysokiej jakości życia, promocję zdrowia i kultury fizycznej. Zrównoważony rozwój gospodarczy wymaga współdziałania i współpracy samorządu terytorialnego w celu stworzenia stabilnej podstawy rozwoju.

Działania Gminy tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i stymulują aktywność gospodarczą i innowacyjną. Dzięki realizacji inwestycji takich jak budowa dróg, kanalizacji, wodociągów teren Gminy Puck jest chętnie zajmowany przez inwestorów. Ponadto przemyślana gospodarka przestrzenna w Gminie (uchwalane plany zagospodarowania przestrzennego) sprzyja inwestowaniu przez sferę biznesu.