Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Usługa dla Gminy Puck

WaterPUCK

Przedmiotem naszych starań w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG jest budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Budowa serwisu oparta będzie o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Serwis WaterPUCK to zintegrowany system składający się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, działający w sposób ciągły poprzez zasilanie go danymi meteorologicznymi składał się będzie z 4 głównych modułów – modeli systemu: i) kompleksowego modelu spływu wód powierzchniowych opartego na kodzie SWAT, ii) numerycznego modelu przepływu wód podziemnych opartego na kodzie Modflow, iii) trójwymiarowego numerycznego modelu ekosystemu Zatoki Puckiej opartego na kodzie POP oraz dodatkowo z kalkulatora gospodarstw rolnych w Gminie Puck jako interaktywna aplikacja.

Dane wielkości ładunków biogenów i pestycydów z modeli spływu wód powierzchniowych i podziemnych będą automatycznie, poprzez moduł – interface sea water-sedyment, przeliczane i przekazywane do modelu ekosystemu Zatoki Puckiej jako dane wejściowe – brzegowe na granicy ląd-woda. Przepływ informacji poprzez poszczególne moduły Serwisu WaterPUCK został przedstawiony na rysunku.