Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Computational Methods in Water Resources (CMWR), 19-23.06.2022 Gdańsk

W dniach 19-23 czerwca 2022 roku w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja Computational Methods in Water Resources (CMWR), na której został zaprezentowany poster o tytule "Estimation of groundwater discharge and N-NO₃ loads to Puck Bay using a coupled SWAT-MODFLOW/MT3D model" autorstwa Potrykus D., Kalinowska D., Wielgat P., Szymkiewicz A., Jaworska-Szulc B., Zima P., Dzierzbicka-Głowacka L. Poster przedstawiał wyniki badań prowadzonych w ramach projektu WaterPUCK.

Prezentacja [pdf] III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”, 7-8 czerwca 2022, MIR-PIB w Gdyni, Polska

Wykorzystanie modelu ekohydrodynamicznego wysokiej rozdzielczości (EcoPuckBay) do monitorowania stanu Zatoki Puckiej

Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Prezentacja [pdf] 


Ocena wpływu rolnictwa na wody Zatoki Puckiej w ramach projektu WaterPUCK

Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Prezentacja [pdf] 


Oszacowanie wymywania azotu z pól i efektywności działania gospodarstw rolnych na podstawie ankietyzacji rolników oraz interaktywnych aplikacji w Gminie Puck

Dawid Dybowski, Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Prezentacja [pdf] 


4th Baltic Earth Conference Assessing the Baltic Sea Earth System 30. May 2022 - 03. June 2022 Jastarnia, Poland

Modeling the impact of agriculture on coastal waters on the example of the Bay of Puck

Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Artur Nowicki and Lidia Dzierzbicka-Głowacka


Poster [pdf] 


Konferencja WaterPUCK

11 września 2020, w Żelistrzewo odbyła się konferencja WaterPUCK. Bezpośrednia transmisja z przebiegu dostępna była na platformie youtube, na kanale gminy Puck pod adresem gminapuckrada

Plakat

Program konferencji:


24-25 września 2020, Falenty (4 Żywioły, Pietrzak S. WaterPuck – prezentacja projektu. Szkolenie dla doradców rolniczych zorganizowane przez CDR Brwinów nt. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb”.

Prezentacja [pdf] 


XIV Konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego"

16.10.2020, w Sopocie odbyła się konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”, na której zaprezentowano trzy prezentacie ustne i trzy krótkie prezentacje posterowe:

Lidia Dzierzbicka-Głowacka Prezentacja [pdf] 


Lidia Dzierzbicka-Głowacka Poster [pdf] 


Dawid Dybowski Prezentacja [pdf] 


Dawid Dybowski Poster [pdf] 


Maciej JaneckiPrezentacja [pdf] 


Maciej Janecki Poster [pdf] 3rd Baltic Earth Conference - Earth system changes and Baltic Sea coasts, Online, 27.05 – 4.06.2020, Jastarnia, Poland

High‐resolution ecosystem model of the Puck Bay (southernBalticSea).

Conference Proceedings Edited by Silke Köppen and Marcus Reckermann 3rd BEC, pp. 64

Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Artur Nowicki, Lidia Dzierzbicka‐Głowacka, Jaromir Jakacki.

Interactive calculators as tools to assist farmers in estimating agricultural holding's balance and nitrogen leaching from field.

Conference Proceeding Edited by Silke Köppen and Marcus Reckermann 3rd BEC, pp.65

Dawid Dybowski , Lidia Dzierzbicka‐Głowacka, Stefan Pietrzak, Dominika Juszkowska.

Assessing the impact of agriculture on the waters of the Puck Bay with in the WaterPUCK project.

Conference Proceedings Edited by Silke Köppen and Marcus Reckermann 3rd BEC, pp. 66

Dawid Dybowski, Lidia Dzierzbicka‐Głowacka, Beata Szymczycha, Ewa Wojciechowska, Adam Szymkiewicz, Piotr Zima, Grażyna Pazikowska‐Sapota, Stefan Pietrzak, Maciej Janecki, Artur Nowicki Tadeusz Puszkarczuk.

Conference Proceedings [pdf] 


2019 SWAT-SEA Conference & Workshops. Cambodia, Siem Reap. 21-26.11.2019

Prediction tool for nitrate transport in groundwater in Puck region (northern Poland) based on SWAT, MODFLOW and MT3D

Szymkiewicz A., Jaworska-Szulc B., Gumuła-Kawęcka A., Potrykus D.,  Kalinowska D., Wielgat P., Zima P., Pruszkowska-Caceres M., Dzierzbicka-Głowacka L.

Prezentacja [pdf] 


IWA 10thEastern European Young Water Professionals Conference – Zagreb 2018

Comparison of nitrogen and phosphorus concentrations in surface waters of small urban and agricultural catchments in Northern Poland

Matej-Lukowicz K., Nawrot N., Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H. and Gajewska M.


Prezentacja [pdf] 


IWA 10thEastern European Young Water Professionals Conference – Zagreb 2018

Variability of the concentration of mineral forms of nitrogen and phosphorus in watercourses in the agricultural catchment area (Bay of Puck, Baltic Sea, Poland)

Nicole Nawrot


Prezentacja [pdf] 


46th IAH Congress, 22-27.09. 2019, Spain, Malaga

Influence of layered soil structure on groundwater recharge rates and contaminant travel time: A numerical study using SWAP model and comparison with simplified methods

Szymkiewicz A., Savard J., Jaworska-Szulc B


Prezentacja [pdf] 


46th IAH Congress, 22-27.09. 2019, Spain, Malaga

Application of SWAT and MODFLOW models to simulate groundwater flow in a coastal multi-aquifer system in Puck region (northern Poland)

Szymkiewicz A., Jaworska-Szulc B., Potrykus D., Kalinowska D., Wielgat P., Zima P., Gumuła-Kawęcka A., Pruszkowska-Caceres M., Dzierzbicka-Głowacka L.


Prezentacja [pdf] 


46th IAH Congress, 22-27.09. 2019, Spain, Malaga

Nitrogen and phosphorus compounds in costal aquifers in Puck municipality area (northern Poland)

Pruszkowska-Caceres M., Potrykus D., Jaworska-Szulc B., Gorczewska-Langner W., Gumuła-Kawęcka A., Dzierzbicka-Głowacka L., Szymkiewicz A.


Prezentacja [pdf] 


XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń

Nitrogen and phosphorus compounds in costal aquifers in Puck municipality area (northern Poland)

Potrykus D., Pruszkowska-Caceres M., Jaworska-Szulc B., Gorczewska-Langner W., Gumuła-Kawęcka A., Dzierzbicka-Głowacka L., Szymkiewicz A.

Prezentacja [pdf] 


XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń

Zintegrowane modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w strefie aeracji i saturacji

Szymkiewicz A.


Prezentacja [pdf] 


8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH. Poznań ‐ Będlewo.

Estimates of conservative contaminants vertical travel time throughout vadose zone in young glacial areas

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Gorczewska-Langner W., Szymkiewicz A.


Prezentacja [pdf] 


45th IAH Congress. Korea, Daejeon.

Vulnerability of coastal aquifers to seawater intrusion in the region of Puck, southern Baltic Sea

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M, Szymkiewicz A.


Prezentacja [pdf] 


45th IAH Congress. Korea, Daejeon.

Estimation of contaminant travel time through unsaturated zone based on steady and transient flow modeling

Gumuła-Kawęcka A., Potrykus D., Szymkiewicz A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M, Gorczewska-Langner W.


Prezentacja [pdf] 


25th Salt Water Intrusion Meeting (SWIM 2018). Gdańsk.

Assessing groundwater vulnerability to sea water intrusion in the coastline of the inner Puck Bay using GALDIT method.

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Szymkiewicz A., Dzierzbicka-Głowacka L.


Prezentacja [pdf] 


New Approaches to Groundwater Vulnerability. Ustroń.

Initial assessment of groundwater pollution in the Puck municipality.

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Szymkiewicz A.


Prezentacja [pdf] 


10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK. Polanica-Zdrój.

Assessing groundwater vulnerability to pollution in the Puck region (denudation moraine upland) using vertical seepage method.

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Szymkiewicz A.


Prezentacja [pdf] 


Prezentacja [pptx] 


XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód Poznań 17-20 VI 2018

Wstępna ocena wielkości stężeń związków azotu i fosforu odprowadzanych z wodami powierzchniowymi do Zatoki Puckiej z terenu Gminy Puck

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska

Prezentacja [pptx] 


Goldschmidt, 12-17.08.2018, Boston, USA

Deep Submarine Groundwater Discharge Indicated by Chloride Anomalies in the Sediment Pore Water in the Gulf of Gdańsk, Southern Baltic Sea

Szymczycha B, Kłostowska Ż, Kuliński K, Winogradow A, Jakacki J, Klusek Z, Grabowski M, Bordecka-Goluch A, Graca B, Stokowski M, Koziorowska K & Rak D


Prezentacja [pdf] 


Goldschmidt, 12-17.08.2018, Boston, USA

The exposure assessment of the residues of pharmaceuticals in SGD area in the Bay of Puck, southern Baltic Sea

Borecka M., Białk-Bielińska A., Szymczycha B.


Prezentacja [pdf] 


22nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Role of the sediments in eutrophication of the Baltic Sea

Lengier M., Szymczycha B., Kuliński K., Brodecka – Goluch A., Kłostowska Ż.


Prezentacja [pdf] 


XIII Konferencja Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, 19.10. 2018, Sopot

Zawartość przyswajalnych form potasu i magnezu w glebach gminy Puck

Cichowska A., Ostrowska D., Szczepańska K., Dembska G., Pazikowska-Sapota G., Galer-Tatarowicz K., Chmielewska J., Dzierzbicka-Głowacka L.


Prezentacja [pdf] 


22nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Deep submarine groundwater discharge indicated by chloride anomalies in the sediment pore water in the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea.

Szymczycha B., Kłostowska Ż., Kuliński K., Winogradow A., Jakacki J., Klusek Z., Brodecka-Goluch A., Graca B., Stokowski M., Koziorowska K., Rak D.


Prezentacja [pdf] 


2nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Sediments of the Baltic Sea as a source of C, N, P

Lengier M., Szymczycha B., Kuliński K., Brodecka – Goluch A., Kłostowska Ż.


Prezentacja [pdf] 


2nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Hydrochemical characterization of SGD in the Bay of Puck, Southern Baltic Sea

Kłostowska Ż., Szymczycha B., Kuliński K., Lengier M. and Łęczyński L.


Prezentacja [pdf] 


XIII Konferencja Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, 19.10. 2018, Sopot

Wpływ gospodarstw rolnych Gminy Puck na jakość gleb, wód śródlądowych i morskich - pestycydy. Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPUCK

Galer-Tatarowicz K., Pazikowska-Sapota G., Dembska G., Dzierzbicka-Głowacka L.

Prezentacja [pptx] 


22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2018), 14-17.07.2018, Majorca, Spain

Integrated information and prediction Web Service WaterPUCK - General concept

Dzierzbicka-Głowacka L., Janecki J., Szymczycha B., Dybowski D., Nowicki A., Kłostowska Ż., Obarska-Pempkowiak H., Zima P., Jaworska-Szulc B., Szymkiewicz A., Jakacki J., Pietrzak S., Pazikowska-Sapota G., Wojciechowska E., Dembska G., Wichorowski M., Białoskórski M.and Puszkarczuk T.

Prezentacja [pdf] 


Workshop projektu RETROUT, 29.10.2018, PUCK

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Wpływ wyników projektu na realizację celów projektu RETROUT

Pazikowska-Sapota G., Dembska G., Galer-Tatarowicz K., Dzierzbicka-Głowacka L.


Prezentacja [pptx] 


XIII Konferencja Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, 19.10. 2018, Sopot

Przestrzenna zmienność transportu związków azotu i fosforu z wybranych gospodarstw rolnych do wód Zatoki Puckiej

Chmielewska J., Nowogrodzka K., Kargol J., Jasiński P., Flasińska A., Dembska G., Galer-Tatarowicz K., Pazikowska-Sapota G., Dzierzbicka-Głowacka L.


Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Walidacja metod oznaczania substancji biogenicznych w wodach morskich

Kargol J., Flasińska A., Nowogrodzka K., Chmielewska J., Jasiński P., Dembska G.


Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Ocena ryzyka wynoszenia fosforu w spływie powierzchniowym z gruntów nadbałtyckiej Gminy PUCK

Pazikowska-Sapota G., Pietrzak S., Dembska G., Ostrowska D., Cichowska A., Juszkowska D., Majewska Z., Urbaniak M., Galer-Tatarowicz K., Dzierzbicka-Głowacka L.


Prezentacja [pdf] 


10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries AGRO2019, Rodos, Grecja, 19-21.06.2019

The impact of agriculture holdings on the concentration of mineral compounds of nitrogen and phosphorus in drainage waters

Pazikowska-Sapota G., Chmielewska J., Nowogrodzka K., Jasiński P., Kargol J., Flasińska A., Dembska G., Dzierzbicka-Głowacka L., Pietrzak S.


Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Oznaczanie przyswajalnych form potasu i magnezu w gruntach rolnych nadbałtyckiej gminy Puck metodą ICP-OES

Dominika Ostrowska, Agnieszka Cichowska, Katarzyna Szczepańska, Grażyna Dembska, Grażyna Pazikowska-Sapota, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Joanna Chmielewska, Aleksandra Bojke, Lidia Dzierzbicka-Głowacka


Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Możliwości ograniczenia odprowadzania biogenów z małych zlewni rolniczych do Morza Bałtyckiego.

Wojciechowska E., Gajewska M., Nawrot N., Matej-Łukowicz K., Obarska-Pempkowiak H., Pietrzak S., Dzierzbicka-Głowacka L.

Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Dopływ substancji biogenicznych do Zatoki Puckiej wraz z SGD.

Szymczycha B., Kłostowska Ż., Lengier M., Zarzeczańska D., Dzierzbicka-Głowacka L.

Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Model ekosystemu Zatoki Puckiej –EcoPuckBay jako część Zintegrowanego Serwisu Informacyjno-Predykcyjnego WaterPUCK

Dybowski D., Jakacki J., Janecki M., Nowicki A.,Dzierzbicka-Głowacka L.

Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Ocena presji wywieranej na środowisko przez gospodarstwa rolne położone w gminie Puck

Pietrzak S., Marcinkowski T., Rossa L., Dzierzbicka-Głowacka L.

Prezentacja [pdf] 


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego -Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

Dzierzbicka-Głowacka L., Szymczycha B., Dybowski D., Janecki M., Nowicki A., Obarska-Pempkowiak H., Zima P., Pietrzak S., Pazikowska-Sapota G., Wojciechowska E., Jaworska-Szulc B., Dembska G., Kłostowska Ż., Szymkiewicz A., Wichorowski M., Białoskórski M. and Puszkarczuk T.

Prezentacja [pdf] 


EGU General Assembly 2019, 7-12.04.2019, Vienna, Austria

A new approach for investigating the impact of pesticides and nutrient flux from agricultural holdings and land-use structures on the coastal waters of the Baltic Sea.

Dzierzbicka-Glowacka L., Dybowski D., Janecki M., Nowicki A., Jakacki J., Szymczycha B., Pietrzak S., Zima P., Pazikowska-Sapota G., Wojciechowska E., Jaworska-Szulc B., and Puszkarczuk T.


Prezentacja [pdf] 


Prezentacja [pdf] 


EGU General Assembly 2019, 7-12.04.2019, Vienna, Austria

WaterPuck the innovative system for the Puck Bay area - the hydrodynamic part.

Jakacki J., Dybowski D., Nowicki A., Janecki M., Przyborska A., Andrzejewski J., Muzyka M., and Dzierzbicka-Glowacka L.


Prezentacja [pdf] 


Conference on Complex Systems CCS2019, 30.09.-04.10.2019, Singapur

Service WaterPUCK – a new method for investigation influence of agricultural holdings and land-use structures on coastal waters of the southern Baltic Sea.

Dzierzbicka-Glowacka L., Dybowski D., Janecki M., Nowicki A., Pietrzak S.


Prezentacja [pdf] 


Conference on Complex Systems CCS2019, 30.09.-04.10.2019, Singapur

Integrated agriculture calculator – CalcGosPuck

Dzierzbicka-Glowacka L., Dybowski D., Janecki M., Nowicki A., Białoskórski M., Pietrzak S.

Prezentacja [pdf] 


12th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, 18-22.06.2019, Chania, Crete, Greece

A three-dimensional ecohydrodynamical model of the Puck Bay “EcoPuckBay” - a hydrodynamic part.

Dzierzbicka-Glowacka L., Dybowski D., Janecki M., Nowicki A. and Jakacki J.

Prezentacja [pdf] 


Prezentacja [pdf] 


25th Salt Water Intrusion Meeting (SWIM 2018), 17-22 June 2018, Gdańsk.

WaterPUCK - Integrated Information and Prediction Web Service for the surface water and groundwater located in the Puck District (Poland)

L. Dzierzbicka-Głowacka, B. Szymczycha, D. Dybowski, M. Janecki, A. Nowicki, Ż. Kłostowska, H. Obarska-Pempkowiak, P. Zima, S. Pietrzak, G. Pazikowska-Sapota, E. Wojciechowska, B. Jaworska-Szulc, A. Szymkiewicz, G. Dembska, M. Wichorowski, M. Białoskórski, T. Puszkarczuk

Prezentacja [pdf]