Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Oznaczanie przyswajalnych form potasu i magnezu w gruntach rolnych nadbałtyckiej gminy Puck metodą ICP-OES

Dominika Ostrowska, Agnieszka Cichowska, Katarzyna Szczepańska, Grażyna Dembska, Grażyna Pazikowska-Sapota, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Joanna Chmielewska, Aleksandra Bojke, Lidia Dzierzbicka-Głowacka


Poster [pdf]


10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries AGRO2019, Rodos, Grecja, 19-21.06.2019

The impact of agriculture holdings on the concentration of mineral compounds of nitrogen and phosphorus in drainage waters

Pazikowska-Sapota G., Chmielewska J., Nowogrodzka K., Jasiński P., Kargol J., Flasińska A., Dembska G., Dzierzbicka-Głowacka L., Pietrzak S.


Poster [pdf]


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Ocena ryzyka wynoszenia fosforu w spływie powierzchniowym z gruntów nadbałtyckiej Gminy PUCK

Pazikowska-Sapota G., Pietrzak S., Dembska G., Ostrowska D., Cichowska A., Juszkowska D., Majewska Z., Urbaniak M., Galer-Tatarowicz K., Dzierzbicka-Głowacka L.


Poster [pdf]


II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, 24-25.09.2019

Walidacja metod oznaczania substancji biogenicznych w wodach morskich

Kargol J., Flasińska A., Nowogrodzka K., Chmielewska J., Jasiński P., Dembska G.


Poster [pdf]


XII Konferencja „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO” SOPOT, 19.10.2018

Przestrzenna zmienność transportu związków azotu i fosforu z wybranych gospodarstw rolnych do wód Zatoki Puckiej

Joanna Chmielewska, Karolina Nowogrodzka, Jadwiga Kargol, Paweł Jasiński, Agnieszka Flasińska, Grażyna Dembska, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Grażyna Pazikowska-Sapota, Lidia Dzierzbicka-Głowacka


Poster [pdf]


Workshop projektu RETROUT”, PUCK, 29.10.2018

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Wpływ wyników projektu na realizację celów projektu RETROUT

Grażyna Pazikowska-Sapota, Grażyna Dembska, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Lidia Dzierzbicka-Głowacka


Prezentacja [pptx]


22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2018), Majorca, Spain, July 14-17, 2018

Integrated information and prediction Web Service WaterPUCK - General concept

Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki, Beata Szymczycha, Dawid Dybowski, Artur Nowicki, Żaneta Kłostowska, Hanna Obarska-Pempkowiak, Piotr Zima, Beata Jaworska-Szulc, Adam Szymkiewicz, Jaromir Jakacki, Stefan Pietrzak, Grażyna Pazikowska-Sapota, Ewa Wojciechowska, Grażyna Dembska, Marcin Wichorowski, Michał Białoskórski and Tadeusz Puszkarczuk

Prezentacja [pdf ]


XII Konferencja „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO” SOPOT,19.10.2018

Wpływ gospodarstw rolnych Gminy Puck na jakość gleb, wód śródlądowych i morskich - pestycydy
Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPUCK

Katarzyna Galer-Tatarowicz, Grażyna Pazikowska-Sapota, Grażyna Dembska, Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Prezentacja [pptx ]


2nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Hydrochemical characterization of SGD in the Bay of Puck, Southern Baltic Sea

Żaneta Kłostowska, Beata Szymczycha, Karol Kuliński, Monika Lengier and Leszek Łęczyński


Poster [pdf]


2nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Sediments of the Baltic Sea as a source of C, N, P

Monika Lengier, Beata Szymczycha, Karol Kuliński, Aleksandra Brodecka – Goluch, Żaneta Kłostowska


Poster [pdf]


22nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Deep submarine groundwater discharge indicated by chloride anomalies in the sediment pore water in the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea.

Beata Szymczycha, Żaneta Kłostowska, Karol Kuliński, Aleksandra Winogradow, Jaromir Jakacki, Zygmunt Klusek, Aleksandra Brodecka-Goluch, Bożena Graca, Marcin Stokowski, Katarzyna Koziorowska, Daniel Rak


Poster [pdf]


XII Konferencja „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO” SOPOT, 19.10.2018

Zawartość przyswajalnych form potasu i magnezu w glebach gminy Puck

Agnieszka Cichowska, Dominika Ostrowska, Katarzyna Szczepańska, Grażyna Dembska, Grażyna Pazikowska-Sapota, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Joanna Chmielewska, Lidia Dzierzbicka-Głowacka


Poster [pdf]


22nd Baltic Earth 2018. Czerwiec 11-15, 2018 Helsingor, Dania

Role of the sediments in eutrophication of the Baltic Sea

Monika Lengier, Beata Szymczycha, Karol Kuliński, Aleksandra Brodecka – Goluch, Żaneta Kłostowska


Poster [pdf]


Goldschmidt, 12-17.08.2018, Boston, USA

The exposure assessment of the residues of pharmaceuticals in SGD area in the Bay of Puck, southern Baltic Sea

M. Borecka, A. Białk-Bielińska, B. Szymczycha


Prezentacja [pdf]


Goldschmidt, 12-17.08.2018, Boston, USA

Deep Submarine Groundwater Discharge Indicated by Chloride Anomalies in the Sediment Pore Water in the Gulf of Gdańsk, Southern Baltic Sea

Szymczycha B, Kłostowska Ż, Kuliński K, Winogradow A, Jakacki J, Klusek Z, Grabowski M, Bordecka-Goluch A, Graca B, Stokowski M, Koziorowska K & Rak D


Prezentacja [pdf]


XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód Poznań 17-20 VI 2018

Wstępna ocena wielkości stężeń związków azotu i fosforu odprowadzanych z wodami powierzchniowymi do Zatoki Puckiej z terenu Gminy Puck

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska

Prezentacja [pptx]


10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK. Polanica-Zdrój.

Assessing groundwater vulnerability to pollution in the Puck region (denudation moraine upland) using vertical seepage method.

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Szymkiewicz A.


Artykuł [pdf] Prezentacja [pptx]


New Approaches to Groundwater Vulnerability. Ustroń.

Initial assessment of groundwater pollution in the Puck municipality.

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Szymkiewicz A.


Poster [pdf]


25th Salt Water Intrusion Meeting (SWIM 2018). Gdańsk.

Assessing groundwater vulnerability to sea water intrusion in the coastline of the inner Puck Bay using GALDIT method.

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Szymkiewicz A., Dzierzbicka-Głowacka L.


Poster [pdf]


45th IAH Congress. Korea, Daejeon.

Estimation of contaminant travel time through unsaturated zone based on steady and transient flow modeling

Anna Gumuła-Kawęcka, Dawid Potrykus, Adam Szymkiewicz, Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Wioletta Gorczewska-Langner

Poster [pdf]


45th IAH Congress. Korea, Daejeon.

Vulnerability of coastal aquifers to seawater intrusion in the region of Puck, southern Baltic Sea

Dawid Potrykus, Anna Gumuła-Kawęcka, Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Adam Szymkiewicz


Poster [pdf]


8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH. Poznań ‐ Będlewo.

Estimates of conservative contaminants vertical travel time throughout vadose zone in young glacial areas

Potrykus D., Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Gorczewska-Langner W., Szymkiewicz A.


Poster [pdf]


XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń

Zintegrowane modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w strefie aeracji i saturacji

Szymkiewicz A.XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń

Nitrogen and phosphorus compounds in costal aquifers in Puck municipality area (northern Poland)

Potrykus D., Pruszkowska-Caceres M., Jaworska-Szulc B., Gorczewska-Langner W., Gumuła-Kawęcka A., Dzierzbicka-Głowacka L., Szymkiewicz A.


Poster [pdf]


46th IAH Congress. Spain, Malaga

Nitrogen and phosphorus compounds in costal aquifers in Puck municipality area (northern Poland)

Pruszkowska-Caceres M., Potrykus D., Jaworska-Szulc B., Gorczewska-Langner W., Gumuła-Kawęcka A., Dzierzbicka-Głowacka L., Szymkiewicz A.


Poster [pdf]


46th IAH Congress. Spain, Malaga

Application of SWAT and MODFLOW models to simulate groundwater flow in a coastal multi-aquifer system in Puck region (northern Poland)

Szymkiewicz A., Jaworska-Szulc B., Potrykus D., Kalinowska D., Wielgat P., Zima P., Gumuła-Kawęcka A., Pruszkowska-Caceres M., Dzierzbicka-Głowacka L.


Poster [pdf]


46th IAH Congress. Spain, Malaga

Influence of layered soil structure on groundwater recharge rates and contaminant travel time: A numerical study using SWAP model and comparison with simplified methods

Szymkiewicz A., Savard J., Jaworska-Szulc B.


Poster [pdf]


IWA 10thEastern European Young Water Professionals Conference – Zagreb 2018

Variability of the concentration of mineral forms of nitrogen and phosphorus in watercourses in the agricultural catchment area (Bay of Puck, Baltic Sea, Poland)

Nicole Nawrot


Prezentacja [pdf]


IWA 10thEastern European Young Water Professionals Conference – Zagreb 2018

Comparison of nitrogen and phosphorus concentrations in surface waters of small urban and agricultural catchments in Northern Poland

Matej-Lukowicz K., Nawrot N., Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H. and Gajewska M.


Prezentacja [pdf]