Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: kontakt@waterpuck.pl

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK został laureatem POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2018

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK został laureatem POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2018 pod PATRONATEM PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP. Statuetki laureatom zostaną wręczone podczas GALI POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU Z UDZIAŁEM OGÓLNOPOLSKICH MEDIÓW w czasie trwania MIĘDZYNARODOWEGO FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 3.0 UNIEJÓW 2018 (irforum.pl), które odbędzie się 18-20 PAŹDZIERNIKA na terenie MIASTA I GMINY UNIEJÓW.

certyfikat


Badają ile zanieczyszczeń spływa z pól do zatoki...

Źródło: telewizjattm.pl   7.03.2018

"Water Puck" - taką nazwę przyjął wspólny projekt gminy Puck z instytucjami naukowymi, który polega na sprawdzeniu zanieczyszczeń, które z pól uprawnych spływają do zatoki.

obejrzyj materiał filmowy >


WaterPUCK
Modeling of the impact of the agricultural holdings and land-use structure on the quality of inland and coastal waters of the Baltic Sea set up on the example of the Municipality of Puck region - Integrated info-prediction Web Service WaterPUCK

Źródło: www.baltic.earth   styczeń 2018

Artykuł opisujący projekt WaterPUCK w "Baltic Earth Newsletter 4".

czytaj więcej >


Ukierunkowany połów danych

Źródło: www.biznes-plus.pl   31 października 2017

O synergii nauki z biznesem i samorządem mówi Kierownik Pracowni Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – dr. hab. prof. nadzw. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który w tym roku został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności...

czytaj więcej >


Udział w I Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza

20 października 2017

Poster na I Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza 2017 - Stan i trendy zmian w morzach i oceanach.
19-20 października 2017, Sopot.
Strona konferencji: http://www.iopan.pl/knpbm2017/
Zobacz poster w wersji pdf


W gminie Puck prowadzą pionierskie badania dotyczące wody

Źródło: www.nadmorski24.pl   07 października 2017

Do tej pory nie zbadano, jakim zagrożeniem dla środowiska są nawozy rolnicze, które przedostają się do wód gruntowych i powierzchniowych. Naukowcy chcą to sprawdzić na podstawie przełomowego projektu WaterPUCK. W przedsięwzięciu biorą udział gospodarstwa zlokalizowane na terenie gminy Puck.

czytaj więcej >


Projekt WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze

Źródło: pg.edu.pl   03 października 2017

Nawozy stosowane w produkcji rolniczej stanowią zagrożenie dla środowiska, przedostając się do wód gruntowych i powierzchniowych. Dotychczas jednak nie zbadano dokładnie skali tego zjawiska. Przełomem ma być projekt WaterPUCK, realizowany przez konsorcjum złożone z czterech instytutów naukowych, jednym z których jest Politechnika Gdańska.

czytaj więcej >


WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl   01 sierpnia 2017

Trwają prace nad praktycznym narzędziem pozwalającym przewidywać, jak zachowania rolników, w tym ilość stosowanych nawozów, wpływają na wody powierzchniowe i gruntowe, a następnie na środowisko Zatoki Puckiej. Innowacyjny projekt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk o nazwie WaterPUCK rozpoczął się w lipcu br. W ramach projektu przygotowywany jest serwis, który posłuży do modelowania wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Na początek w projekcie wezmą udział gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, choć zakłada się, że w przyszłości podobne modelowanie mogłoby służyć także innym nadmorskim gminom. - W przypadku opracowania odpowiednich modułów projekt mógłby służyć również innym niż nadmorskie regionom Polski pozwalając modelować odpływ składników biogennych do rzek czy jezior – mówi dr Beata Szymczycha z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk współodpowiedzialna za projekt.

czytaj więcej >


Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK

Źródło: gospodarkamorska.pl   18.07.2017

Nowy projekt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tym razem opracowuje on Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Jego celem jest modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Przykładem będzie Gmina Puck.

czytaj więcej >