Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Pałac w Falentach – siedziba ITP. Foto. Piotr Nawalany

Pałac w Falentach – siedziba ITP. Foto. Piotr Nawalany

Partner nr 2 Konsorcjum WaterPuck

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953). ITP prowadzi badania i eksperymentalne projekty w zakresie agronomii, inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Celem Instytutu jest opracowanie naukowych podstaw rozwoju rolnictwa i budowy infrastruktury rolnej i wiejskiej. Instytut realizuje ten cel poprzez prowadzenie badań, opracowywanie i wdrażanie oraz promocję wyników w kraju i za granicą. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:

  1. ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosystemów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich;
  2. innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
  3. bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.