Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl


WaterPUCK

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich.

Dowiedz się więcej


WaterPUCK

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich.

Dowiedz się więcejInstytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

Lider projektu

pozostali partnerzy:

Politechnika Gdańska
 
 
 

1 Partner Konsorcjum

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

2 Partner Konsorcjum

Instytutu Morski
w Gdańsku
 
 

3 Partner Konsorcjum

Urząd Gminy
Puck
 
 

4 Partner Konsorcjum

Kilka faktów

Projekt WaterPUCK w liczbach

5

Partnerów

5725663

Koszt projektu (PLN)

5587358

Dofinansowanie NCBiR