Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Konsorcjum 5 partnerów

WaterPuck

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum składającego się z czterech instytutów naukowych i naukowo-badawczych oraz jednostki samorządu terytorialnego:

  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Lider,
  • Politechnika Gdańskia – Partner 1,
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Partner 2,
  • Instytut Morski w Gdańsku – Partner 3,
  • Jednostka samorządu terytorialnego Urząd Gminy Puck – Partner 4.

Proponowany projekt "WaterPUCK" jest nowatorski i innowacyjny. Wyniki projektu pozwolą ocenić wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu Gminy Puck na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych i w konsekwencji morskich związkami biogenicznymi oraz pestycydami w rejonie Zatoki Puckiej za pomocą modeli komputerowych. W wyniku projektu zostanie opracowany Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK.

Serwis będzie zbudowany z szeregu połączonych modeli opisujących środowisko oraz z wbudowanym kalkulatorem przeznaczonym dla rolników. Realizacja projektu spowoduje zrównoważony wzrost regionu przy jednoczesnym spadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych i morskich. Wyniki projektu, a przede wszystkim zaprojektowany serwis WaterPUCK jest pionierski na terenie zarówno Polski jak i Europy. Z tego powodu będzie mógł być wykorzystany w innych regionach Morza Bałtyckiego co zaowocuje wzrostem współpracy naukowej i biznesowej w ramach projektów (np. Horyzont 2020, BONUS) i podwyższy konkurencyjność polskich produktów i rozwiązań na arenie międzynarodowej.